Polityka prywatności firmy BLAST Sp. z o.o. oraz Serwisu www.blast.net.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO” informujemy, iż:

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Odbiorcą poczty e-mail (…@blast.net.pl), Operatorem Serwisu i tym samym Administratorem danych jest firma BLAST Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zawiszy Czarnego 63, 52-241, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000769696, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , NIP: 8992857273, REGON: 382479696, z którą można się kontaktować w formie elektronicznej  pod adresem blast@blast.net.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 782 033 743 lub pisemnie pod wyżej wymienionym adresem.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookie (tzw. „ciasteczka”).
c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego IMAGINIO Sp. z o. o. , funkcjonującego pod adresem  HostingHouse.pl

§ 2 Przetwarzanie i wykorzystywanie danych

1. Przetwarzane dane to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (np. poprzez korespondencję e-mail lub np. zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres IP.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) Kontaktu z Państwem, zlecenia usług oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed realizacją zlecenia usług na podstawie art. 6 ust 1 pkt b  ustawy o RODO

b) jeżeli zajdzie potrzeba – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych w ramach: dochodzenia roszczeń; przetwarzania danych na potrzeby monitoringu wizyjnego (z wyłączeniem profilowania); zapobiegania oszustwom; nawiązania z Państwem relacji biznesowej oraz w ramach usług marketingowych firmy BLAST sp. z o.o.; zbierane w ramach korzystania ze strony www.blast.net.pl – zapisywania informacji w plikach Cookies

3. Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem podmiotów, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji celów przetwarzania oraz podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Organom ścigania)

4. Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, związanych z przetwarzaniem strony, a odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy Administratora, współpracownicy oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze współdziałające na podstawie umowów z Administratorem.

5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług żądanych przez Państwa, przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie lub przez okres konieczności archiwizowania dokumentów przewidziany w Polskim prawie. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

§ 3 Prawa Użytkownika (dostawcy danych)

1. W związku z przetwarzniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO);

b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO);

c) do sprostowania danych (art. 16. RODO),

d) do usunięcia danych (art. 17 RODO),

e) do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

g) prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

h) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

2. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia ustawy RODO.

§ 4 Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Serwis zbiera dobrowolnie podane przez Państwa informacje, a Państwo korzystając z formularza kontaktowego wyrażacie zgodę na przetwarzanie podanych w nim danych osobowych przez Administratora danych tj. Firmę BLAST Sp. z o.o.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach Państwa połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za Państwa zgodą .

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania lub kontaktu handlowego za pośrednictwem poczty, e-mail, sms i telefonicznie.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi właściciel Serwisu w tym zakresie współpracuje.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych), prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

§ 5 Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Czas nadejścia zapytania,

b. Czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. Informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§ 6 Zarządzanie plikami Cookies

1. Serwis www.blast.net.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy BLAST Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.

5. W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies.

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Macie Państwo w każdej chwili możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

7. Brak zmiany w wymienionych ustawieniach jest interpretowane jako zgoda Państwa na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z wybranych funkcji Serwisu.

8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.